Từ Châu Yangruting thương mại Công ty giới hạn

Đuổi sự xuất sắc cho đồ nội thất bệnh viện để phục vụ khách hàng. Nhóm chúng tôi là dành riêng cho hợp tác với các đối tác toàn cầu và tiến bộ với nhau, cố gắng để làm cho một số đóng góp cho sự nghiệp quốc tế!

Từ Châu Yangruting thương mại Công ty TNHH là một công ty nhiều trong đó bao gồm giường chuyên nghiệp bệnh viện, xe đẩy y tế, đầu giường, đường sắt phía, tủ đầu giường & phụ kiện bán giường bệnh và kinh doanh logistic.

Từ ngày 1 st , tháng 12 năm 2015 đến nay, các sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia. Chúng tôi phục vụ các tổ chức trung gian chuyên nghiệp từ tất cả các nước.


Post time: Aug-10-2015

WhatsApp Online Chat!